Gymnastiekvereniging AFC Appelscha

Omni

Ontstaan omnivereniging AFC.

Nadat in 1989 de volleybalverenigingen Avvlo en Friso een eerste stap hadden gezet om samen hun krachten te bundelen onder de naam AFC ’89, is op de eerste algemene ledenvergadering op 14 oktober 1998 besloten de overige sporttakken eveneens te laten fuseren.

Dit resulteerde in de omnivereniging AFC, waaronder nu 5 sportgebieden zijn samengevoegd, te weten:

Badminton      Gymnastiek      Voetbal      Volleybal      Zwemmen

De afdeling voetbal profileert zich met uitzondering van de overige sporten onder de naam: v.v. Stânfries. Deze naam is gekozen daar in het verleden de afdeling voetbal ook deze naam droeg.